Lyckad städdag på gården

Grillmästare John Karlsson såg till att korvarna blev perfekta

I helgen hade föreningen sin årliga vårstädning, där gemensamma utrymmen gjordes rena och fina igen. Mycket fokus hamnade på att preparera innerstaketet vid cykelförrådet för nymålning.

Dagen avslutades med korvgrillning och dryck.

Tack till alla medlemmar för visat engagemang!