Första mötet med nya styrelsen

Måndag 16/5 hålls första ordinarie styrelsemötet med den nya styrelsen för 2022. Styrelsen tackade av avgående ordförande Peter Borenberg, samt avgående ständige sekreteraren Hans Gustafsson.

Till ny ordförande valdes Thomas Sander, medan Niclas Frost axlar sekreterarpennan.

Under det konstituerande styrelsemötet delades föreningens olika ansvarsroller ut bland styrelseledamöterna. Se det bifogade protokollet.

Kontaktuppgifter till nuvarande styrelsen finns på Riksbyggens hemsida, samt på anslagstavlan i entrén.