Renovering

Bra att veta för dig som ska renovera

I stadgarna för BRF Frimuraren 5 framgår att den som innehar bostadsrätt också har ett ansvar för åtgärder som gjorts av tidigare innehavare av lägenheten, det kan vara bra att känna till, särskilt inför ett köp. Här hittar du vad som gäller vid renoveringar och inte minst de blanketter som du fyller i och skickar till  styrelsen

Enklare renoveringar

Om du ska renovera köket eller badrummet är det viktigt att du gör det på ett fackmannamässigt sätt och följer de normer och regler för våtrum som gäller. Beskriv vad du ska göra och skicka in intyg för behörighet och försäkringsbevis från den entreprenör som du vill anlita till styrelsen. Föreningen godkänner till exempel inte att du placerar en tvättmaskin i en garderob. Elinstallationer ska göras av behörig elektriker. Om du ska göra en enklare renovering som handlar om att till exempel måla om eller lägga nya golv, behöver du inte kontakta styrelsen. Fråga gärna styrelsen om du är osäker på vad som är tillåtet att göra.

Bygga om och renovera

Alla ombyggnader och arbete som kan påverka fastigheten, ska godkännas av styrelsen och måste anmälas i god tid innan du planerar att starta arbetet. Med ombyggnad menas sådana åtgärder som påverkar fastigheten, som till exempel bärande konstruktioner, fönster, väggar, rör, stammar, gasrör, avlopp och radiatorer. En utförlig beskrivning av VVS- och andra installationer samt en ritning av vad du har tänkt göra, ska skickas in till styrelsen. Skicka även in information om intyg för behörighet och försäkringsbevis från den entreprenör som kommer att anlitas för arbetet. Självklart ska alla arbeten som rör fastigheten endast göras av behöriga fackmän. Styrelsen behandlar din förfrågan på ett styrelsemöte och beslutet kommer att föras till protokollet. Normalt har bostadsrättsföreningen styrelsemöten en gång varje månad.

Efter genomförd renovering ska bostadsrättsinnehavaren fylla i och lämna in blankett ”Intyg om renovering”. Kopia på intyg från företaget måste bifogas efter genomfört arbete. Certifikatet för ackrediteringen ska synas på den bifogade kopian.

Anmälan om renovering (PDF)

Intyg om renovering (PDF)

Att renovera eller inte