Om föreningen

Kort om BRF Frimuraren 5

BRF Frimuraren 5 (769612-9589) är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen godkänner endast fysiska personer som ägare.

För dig som bor i BRF Frimuraren 5 och för dig som är nyinflyttad så önskar styrelsen dig varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Frimuraren 5! Vi hoppas att du ska trivas med oss, föreningen och dina nya grannar. För dig som vill köpa lägenhet så är webbplatsen ett bra sätt att ta reda på mer. Här kan du botanisera bland BRF Frimuraren 5:s olika informationskällor. Ett bra sätt för dig som bor här att träffa alla de andra boende är att gå på årsstämman som är i april varje år. Du får en personlig kallelse.

Styrelsen

På anslagstavlan i huvudentrén och på föreningens webbplats finns namnen på dem som ingår i styrelsen. Enklast når du dem via de telefonnummer eller e-postadresser som där finns angivna. Vi har även en postlåda i anslutning till huvudentrén. Styrelsen för Frimuraren 5 år 2022:

 • Thomas Sander Ordförande
 • John Karlsson Ledamot
 • Erik Lundmark Ledamot
 • Peter Borenberg Ledamot
 • Klas Sandberg Suppleant
 • Daniela Bezner Suppleant
 • Niclas Frost Suppleant
 • Björn Leijonbielke Revisor
 • Micael Hultin Revisorssuppleant
 
Valberedningen för Frimuraren 5 år 2022
 • Hanna Jybrink
 • Jesper Bleeke
 
Förvaltning

Riksbyggen sköter föreningens ekonomiska förvaltning samt uppdatering av underhållsplan. Om du som är medlem har frågor om avgiften, om överlåtelser, försenade avgifter, om fakturor eller registerfrågor, kontaktar du deras kontaktperson via telefon, brev eller e-post.

Årsredovisningar och stadgar

Här hittar du årsredovisningar, stadgar och annan viktig information om vår förening.

Stadgar

Föreningens nu gällande stadgar kan laddas hem som pdf-fil
Stadgar BRF Frimuraren 5 (PDF)

Årsredovisning

Föreningens årsredovisning för 2021 går att ladda ner som pdf:
Årsredovisning 2021 (PDF)

Äldre årsredovisningar

Årsredovisning 2020 (PDF)
Årsredovisning 2019 (PDF)
Årsredovisning 2018 (PDF)
Årsredovisning 2017 (PDF)
Årsredovisning 2016 (PDF)

Om fastigheten

Föreningen äger fastigheten Frimuraren 5 i Karlskrona kommun med därpå uppförda 1 byggnad med 18 lägenheter och 3 lokaler. Byggnaden är uppförd 1906. Fastigheten inköptes 2010-05-03 samtidigt som fastigheten ombildades till bostadsrättsförening. Fastighetens adress är Ronnebygatan 16. Huset är i 5 våningar plus vind och består av 18 bostadslägenheter varav:

 • 10 stycken om 2 rum och kök.
 • 5 stycken om 3 rum och kök.
 • 3 stycken om 4 rum och kök.
 • I byggnaden finns även tre lokaler som hyrs ut.

Total tomtarea: 617kvm
Total boarea: 1472kvm
Total lokalarea: 185kvm

Energideklaration

Föreningens Energideklaration för 2020 går att ladda ner som pdf.
Energideklaration BRF Frimuraren 5 2020 (pdf)

Överlåtelseavgift samt pantsättningsavgift

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 2,5 procent av köparen baserat på aktuellt prisbasbelopp samt en pantsättningsavgift om 1 procent av aktuellt prisbasbelopp.

Utförda renoveringar

2010 Nya termostater och injustering
2011 Renovering av hiss
2013 Fönsterbyte samt renovering av fasad mot söder och öster
2018 Tilläggsisolering av norra gaveln

Ägarförhållanden
 • Föreningen äger tomtmarken.
 • Föreningen tillämpar linjära avskrivningar.
 • I dagsläget finns inga planer på att förändra avgifterna.
 
Underhåll och städning
 • Löpande underhåll som städning, snöskottning samt enklare fastighetsskötsel sköts av föreningen, vid större reparationer och underhåll anlitar föreningen leverantörer.
 • Föreningen har normalt två städdagar varje år, en gång på våren och en gång på hösten. Då hjälps alla medlemmar åt att städa och rensa gemensamma ytor i huset och på gården.
Saluhallen är en av de mest omtalade byggnaderna i Karlskrona och kanske en av de mest saknade? Ritades av vår husarkitekt August Strehlenert på beställning av Karlskrona stadsfullmäktige.