Föreningsnytt December 2019

Ingen förändring av månadsavgiften

Månadsavgiften kommer inte att höjas under 2020. Det beslutade styrelsen vid sitt möte den 29 november. Den senaste höjningen av månadsavgiften beslutades hösten 2013 då avgiften höjdes med sex procent. Skälet till att avgiften inte höjs är fortsatt god ekonomi. Den 3 december i år hade föreningen en kassabehållning på 659 000 kronor. När det gäller våra lokaler sker en årlig indexhöjning.

Boka den 22 april för årsstämman

Årsstämman 2020 sker onsdagen den 22 april. Uppgifter om lokal kommer senare. Den formella kallelsen till årsstämman ska enligt stadgarna ske tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor före stämman.

Motioner till stämman

Motioner till stämman ska enligt stadgarna lämnas in senast två månader för stämman. Det vill säga senast söndagen den 23 februari.

En motion kan handla om stort eller smått till exempel behovet av en papperskorg på gården eller ett motionsrum i den gamla panncentralen.

Du kan lämna din motion i den gröna brevlådan i porten eller  skicka
ett e-brev till Pia Lingman.

Energideklarationen är klar

Vårt hus har nu en aktuell  energideklaration som gäller fram till 2029-11-25. En sammanfattning av deklarationen sätts upp på anslagstavlan i porten. Energiklasserna utgår från ett helt nybyggt hus vilket med automation innebär att äldre hus får en lägre klass.

Energiprestandan är 137 kilowattimmar per kvadratmeter. I själva deklarationen står att referensvärdet för liknande byggnader är 165 kilowattimmar per kvadratmeter.

Glädjande är att den specifika energianvändningen har minskat från 138 kilowattimmar per kvadratmeter till 125 kilowattimmar per kvadratmeter sedan den förra energideklarationen. Den minskade energiförbrukningen kan förklaras av fönsterbyten mot gatan, byte av termostater och isolering av Norrfasaden. Hela energideklarationen finns på Mitt Riksbyggen där du även hittar annan information om föreningen.

Radonmätning pågår och resultatet från denna presenteras i slutet av januari.

Det blir sten på gården

Styrelsen har under en tid diskuterad vad man ska göra med asfalten på gården. Nu finns det beslut på att det ska läggas gatsten och stenplattor på gården. Men först ska vi boende ta fram två ”titthål ” för att få en uppfattning om hur det ser ut under asfalten. Titthålen ska vara klara senast den 14 mars och information om och när man kan hjälpa till kommer i början av nästa år.

Nytt ansvar för gästrummet

Från och med årsskiftet tar Wilhelm Tornerhjelm och Linnéa Nordin över ansvaret för gästrummet. Deras kontaktuppgifter kommer att sättas upp intill gästrummet.

Fram till dess har Birgit Sundin Jansson hand om rummet och det finns fortfarande nätter att boka inför de stundande helgerna.

Inkomsterna från gästrummet går till gemensamma aktiviteter. Under året har vi köpt ett nytt möblemang till gården, briketter till grillen, blommor till altanen, dryck och mat till städdagarna samt julgran och godis som alla nu kan njuta av. Inkomsterna går även till förbrukningsmaterial till gästrummet.

Hans och Wilhelm tar över webbplatsen

Ansvaret för webbplatsen och övrig digital information tas nu över av Hans Gustafsson och Wilhelm Tornerhjelm. De planerar någon form av enkät för att få en uppfattning av hur ni kära medlemmar vill att informationen ska vara utformad.

Våra sidor på webbplatsen har till och med november i år besökts cirka
1 500 gånger. Besökarna är förstås föreningens medlemmar men även spekulanter på lägenheter kollar upp vår webbplats.

Ommålning av förmaken 

Thomas Sander har i ett brev till styrelsen föreslagit att förmaken till de små lägenheterna ska målas om i en gemensam färg på alla våningsplanen. Thomas föreslår en rödbrun färg som går ihop med tegelväggarna. Han har också föreslagit byte av lampor. Styrelsen kommer att behandla förslaget vid nästa styrelsemöte.

Kortisar
  • Julgranen står nu grön och grann i porten. Vi var tretton som klädde vår gran med extra mycket glitter i år. Den blev fin och ståtlig och vi njöt av glögg, pepparkakor samt Gunillas hembakade kakor. Det var en trevlig början på julen med julmusik och glada diskussioner.
  • Föreningens fastighet är försäkrad genom RB-försäkring. I försäkringen ingår ett tillägg för hemförsäkring. Här finns länk till dokument hos RB-försäkring med mer information om villkoren.
  • Vi hälsar Isabelle Lindmark och Erik Alfredsson välkomna som medlemmar i vår förening. De har köpt lägenhet 1404 av Edit och Viktor Tornerhjelm för nya rekordpriset 3 200 000 kronor.
  • Hattarna av för Wilhelm Tornerhjelm som gjort ett fantastiskt arbete med att lägga nya golv i förmaken till de mindre lägenheterna. Linneas insatser ska inte heller glömmas bort.
  • Cykelskjulet har fått lampor! Två batteridrivna LED-lampor är nu på plats i cykelskjulet efter ett föreslag av Pia Lingman. Hon har nu tillsammans med sin man Bengt satt upp lamporna och det ska även sättas upp en lampa utanför gästrummet. Den totala kostnaden blir under 600 kronor för en ljusare tillvaro för våra cyklister och gäster.
  • Styrelsen håller nästa möte den 29 januari 2020. Under våren ska också hållas ett bokslutsmöte innan årsstämman.
  • Om snön faller blir det dags att skotta. Vi skottar vår trottoar och innergården själva och material finns nedanför trappan intill hissen.
  • Fyra orangefärgade koner plus 500 meter varningstejp finns nu på plats i utrymmet nedanför trappan vid hissen. Konerna kan användas vid risk för takras eller när någon ska flytta. Om du flyttar kan du få tillstånd av kommunen att spärra av gatan.
  • Bygglovet för de gröna ytterdörrarna tar slut 20 februari 2019. Här kan du läsa om hur du beställer en ytterdörr.
  • Årets vedleverans till kakelugnarna har nu kommit. Nästa höst sköter Magnus Aronsson på våning ett beställningen.
En fridfull december önskar Styrelsen för BRF Frimuraren 5