Under ytan

Vad finns under asfalten? Det var var frågan styrelsen ställde sig denna lördag i början på december. Vi hade hyrt en cirkelsåg som gjorde det möjligt att såga upp hål i asfalten för att se hur underlaget såg ut, inför eventuell ny beläggning på innegård (ej trädäcket) och i portgången. Fanns det förekomst av berg så minskar det möjligheterna till en stenbelagd yta då ett visst djup krävs för det. Men när de tre hålen var uppsågade såg det bra ut, under det första uppe vid porten finns en betongplatta som bär upp och utgör ett jämnt underlag. De andra två håltagningarna visar på sedvanlig fyllning av makadam och större sten vilket möjliggör bearbetning av nivån för en eventuell stenläggning. Styrelsen tar nu med sig bildmaterial och förbereder ett underlag för upphandling efter årsskiftet. Därav låter vi asfalten ligga kvar med ”lock” som provisorium för att visa de företag som bjuds in för att ge oss offerter. Vi får alltså anledning att återkomma i detta spännande projekt! På bild ses Thomas Sander med bravur hantera den cirkelsåg vi hyrde.