Poströstning avgjord

I dag fredag den 18 december genomförde styrelsen den extrastämma där BRF Frimuraren 5:s bostadsinnehavare röstat inför bredbandsanslutning. Röstningen genomfördes då vårt nuvarande avtal går ut vid årsskiftet och styrelsens förslag innebar att vi skulle fortsätta med Telia som leverantör. 15 röster kom in till extrastämman och alla var ja-röster. Därmed genomförs styrelsens förslag vilket innebär:

  • En framtidssäkring så att det finns kapacitet för de bostadsrättsinnehavare som önskar bättre internetkapacitet än det som ingår i baspaketet.
  • Möjlighet för varje bostadsrättsinnehavare att teckna utökat TV-utbud.
  • Prisrabatt.

Genom att teckna avtal som är kollektivt får föreningen ner kostnaden samt installation av nya accesspunkter som tillåter hastigheter upp till 1000mbit/s.