Ny webbplats!

Fredagen den 8 maj 2020 publicerades den nya webbplatsen för BRF Frimuraren 5. Den andra i ordningen. Webbplatsen har utökats med ett forum för medlemmarna och uppdaterats med nya texter riktade till bostadsrättsinnehavarna och de som vill köpa lägenhet i huset. I webbplatsens utveckling ligger närmast att kunna publicera nyheter som går direkt till medlemmarna i föreningen. Föreningens Facebook har avslutats då webbplatsen ska utgöra själva navet i kommunikationen för BRF Frimuraren 5.