Nu genomförs renovering av hissen

Styrelsen BRF Frimuraren 5 har nu fått besked om när renovering av hissen genomförs. Det störande ljudet som uppstår mellan våningarna 3 och 4 kommer då att åtgärdas.

Att få fram delar till bytet av den säkerhetsenhet som måste åtgärdas har tagit lite längre tid. Men nu ger Alt-Hiss besked om att renoveringen kommer att ske nästa vecka dvs 19 – 23 april. Arbetet kommer att förorsaka stopp i driften av hissen i början på veckan. I mitten av veckan bör arbetet vara klart och hissen kan då användas igen. Foto: Flickr/Sebastian S