Klass 1-varning

Under natten och under dagen råder klass 1-varning vad gäller snö i Blekinge. Eftersom vi inte har någon beställd snöröjning är vi som fastighetsägare ansvariga för att trottoaren hålls i sådant skick att fotgängare kan gå på den utan hinder. Med anledning av det måste vi som BRF-medlemmar hjälpas åt att skotta snö. Vi behöver också hålla koll på vädret, när det börjar töa är det bra att lägga på tösalt så att inte is hinner bildas. I portgången finns allt du behöver för att ta en runda på trottoaren när det behövs, här finns både snöskyfflar och tösalt. På bild ses snöskottarna Astrid Gustafsson och Hulda hund.