Julen är här

Eller åtminstone en av dess förelöpare, julgranen, den skogklädda gästen från vidderna. Nu med pynt av styrelsen som använder rekommenderat skyddsavstånd. Därav kan bilden kännas lite suddig. En god och vilsam julhelg när den infinner sig önskar styrelsen för BRF Frimuraren 5.