Gröna ytterdörrar

Funderar du på att byta din ytterdörr? Här hittar du mer information.

Bygglov

Föreningen hade bygglov på byte av våra ytterdörrar som gällde i fem år fram till februari 2020. Detta bygglov beslutade styrelsen att förlänga med ytterligare fem år, fram till februari 2025.

Bygglovet  gäller bara de dörrar som ni ser nedan. Det finns inget krav i bygglovet att alla måste byta dörr, det vill säga du väljer själv om du vill byta dörr. Du står själv för kostnader av dörr och arbete.

Tre viktiga skäl till att byta dörr

  • Säkerhet. De nya dörrarna är brandklassade enligt klass E 30. Fyllningen är stavar i tretex. Dörrarna innehåller tätningslister som sväller vid brand och därmed gör den gastät. Glaset är brandsäkert. De nya dörrarna till de mindre lägenheterna kommer inte att innehålla något brevinkast vilket gör dem inbrottssäkrare.
  • Energi. Många av oss har idag dörrar som är otäta. De nya dörrarna minskar energiförbrukningen för hela fastigheten.
  • Estetik. De nya dörrarna är vackra och utformade i samklang med portens utseende och de är målade utvändigt i samma gröna kulör som porten, S 8010-G10Y. Invändigt är de vitlackerade. Ljusinsläppen blir bättre eftersom alla dörrar får glas.

Allmän information om dörrarna

För beställning av dörr, kontakta:

Morgan Blomkvist

morgan.blomqvist@telia.com

0457- 45 04 20

0733- 67 39 21

Tillverkare: MB-snickerier, Backaryd, företagets webbplats.

Listerna kring dörrarna är tillverkade i hård ek. Dörrarna lackas med oljebaserad färg, Akzo Nobel. De brandsäkra glaskassetterna tillverkas av GFAB i Alstermo.

Priset för dörrarna är redan hårt pressat och blir inte lägre även om vi beställer dörrar samtidigt. Dock så kan det gå att få ner arbetskostnaden om man gör arbetet tillsammans med andra. Du kan söka ROT – avdrag för arbetet med att byta ut entrédörren. Titta under bilden för ”din dörr” här nedanför för att få reda på priset.

Entrédörr till de mindre lägenheterna

Kostnad:
  • Dörren: 11 000 inklusive moms
  • Montering: Cirka sex timmars arbetskostnad.

Kan sättas in i följande lägenheter: 1001, 1002, 1101, 1102,1201,1202,1301,1302, 1401 och 1402.

Bredden är 0,885 meter och höjden är 2,085 meter

 

Entrédörr till hörnlägenheterna

Kostnad:
  • Dörren: 22 000 inklusive moms
  • Montering: Cirka en arbetsdag.

Kan sättas in i följande lägenheter: 1103, 1104, 1304, 1403 samt 1404.

Dörren består av 1,5 dörrar där båda går att öppna. Bredden är 1,210 meter och höjden är 2,085 meter.

Entrédörr till lägenheterna längst ut

Kostnad:
  • Dörren: 24 250 inklusive moms
  • Montering: 1,5 till två arbetsdagar.

Kan sättas in i följande lägenheter: 1104, 1204, och 1304.

Dörren består av 1,5 dörrar där båda går att öppna. Bredden är 1,210 meter och höjden är 2,685 meter.