Trivselregler

Välkommen till våra trivselregler!

Allmänna regler

Det finns vissa regler vi alla måste ha kunskap om. Vi bor i en förening där vi äger och förvaltar huset tillsammans. Här hittar du allmänna regler om brandvarnare med mera och trivselregler som är till för att vi ska ha bra former för både umgänge och arbetet med husets skötsel. 

Grillen

Grillen är fri att använda när det passar dig. Vi är så få i huset att det inte behövs någon bokningslista. Ibland kan det bli så att vi delar på grillytan om det är fler som vill grilla vid samma tidpunkt. Det finns två elgafflar som du kan använda för att värma upp kolen. Vägguttag finns längs med kortväggen som vetter mot tvättstugan. Borsta av gallret när du använt grillen så tar nästa grillare vid och gör likadant. Se även trivselregler längst ned på denna sida!

Brandvarnare

Du måste ha brandvarnare! Tänk på att då och då kontrollera så att dina brandvarnare fungerar. Det är också viktigt att känna till att stängda dörrar och störande ljud kan göra det svårt att höra brandvarnaren från alla rum. Det bör därför finnas flera brandvarnare om du bor i en större lägenhet.

Försäkring

Du ska ha en hemförsäkring för din lägenhet, men du behöver inte ha ett så kallat bostadsrättstillägg då föreningen har tecknat ett kollektivt tillägg som gäller för alla lägenheter inom föreningen.
Fastigheten är försäkrad hos RB Försäkring, där det ingår ett tillägg för bostadsrätt. Det innebär att du i din hemförsäkring INTE behöver ett tillägg för bostadsrätt.

Kakelugnarna

När du eldar i kakelugnen ska förstås spjället vara öppet, men det är också viktigt för lufttrycket att du har fönsterventilerna öppna. När du inte eldar, är det viktigt att spjället till den öppna spisen alltid är stängt. Är spjället öppet ändras lufttrycket i lägenheten och det kan medföra att frånluft i köket och badrummet slutar att fungera (så länge spjället är öppet). Dessutom dras kall uteluft in i lägenheten så länge spjället är öppet.
Vi rekommenderar även starkt att du också har en brandsläckare. Efter eldningen så finns askan kvar. Trots att elden har brunnit ut är askan faktiskt fortfarande brandfarlig, så vänta med att ta ut aska ur kaminer och spisar tills du vet att den är helt kall! Det kan ta lång tid – upp till ett dygn. Askan sorteras som brännbart.

Objudna gäster

Har du fått objudna gäster? Kontakta styrelsen direkt! Upptäcker du att du har fått skadedjur, som till exempel loppor eller vägglöss, måste du kontakta styrelsen omgående. Föreningen har avtal med Anticimex för skadedjursbekämpning. Och ju förr de blir inkopplade, desto större är chansen att bli av med skadedjuren.

Trivselregler

• Visa hänsyn till dina grannar. Undvik störande ljud mellan klockan 22.00- 07.00. Tänk på att huset är gammalt, väggar och golv är inte alltid anpassade för att dämpa ljudet från moderna ljudanläggningar.
• Fester uppmuntras men det är alltid trevligt att ge grannarna tidig information om att du planerar att ha fest.
• Grillning på gården är endast tillåten med den grill som föreningen har köpt in. Håll koll på eventuella eldningsförbud sommartid!
• När du använt grillen ska du städa efter dig. Städmaterial finns på själva grillen och i soprummet.
• Rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen inomhus och på loftgångarna.
• Sopor får inte ställas utanför lägenhetsdörren.
• Skaka inte mattor eller liknande från balkongen.
• Om det börjar brinna måste vi kunna ta oss ut. Därför måste det vara helt rent från prylar i anslutning till trapphuset, så att alla kan ta sig fram enkelt och snabbt.
• Barnvagnar parkeras på entréplan och på loftgången samt alternativt i din lägenhet.

En plats att trivas på