Att hyra ut

Att hyra ut i andra hand

Som ägare till en bostadsrätt i BRF Frimuraren 5 kan du ha rätt att hyra ut din lägenhet. Uthyrningen ska dock godkännas på förhand och bostadsrättsföreningen kan komma att neka till en andrahandsuthyrning, om det kan anses vara till nackdel för bostadsrättsföreningen och dess medlemmar.

Ansökan om att hyra ut din lägenhet i andra hand

Skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning skickas till styrelsen för beslut. Om du som medlem vill hyra ut din lägenhet i andra hand, ansöker du om det på blanketten ”Andrahandsuthyrning”.
Lägg din ansökan i föreningens brevlåda på entréplanet.
Generellt anser föreningen att dessa skäl berättigar till andrahandsuthyrning:
• Studier (ska styrkas med studieintyg)
• Tidsbegränsat arbete på annan ort (ska styrkas med intyg)
• Sambo på prov (maximalt tolv månader, efter det krävs nytt godkännande av styrelsen)
Det bör också finnas en sannolikhet att du som ägare kommer att flytta tillbaka till bostaden.

Uthyrning via Airbnb är inte tillåten

Baserat på ovanstående gällande stadgar för andrahandsuthyrning räknas uthyrning via Airbnb som otillåten andrahandsuthyrning då varje hyresgäst och uthyrningstillfälle måste godkännas av bostadsrättsföreningen via styrelsen.

Det är du som har det yttersta ansvaret, även om du inte bor i din lägenhet
Det viktigaste du bör komma ihåg när du fått godkänt från styrelsen och sedan hyr ut lägenheten, är att du som bostadsrättsinnehavare fortfarande har det yttersta ansvaret för bostadsrätten. Det är du som ska se till att avgiften blir betald i tid, och missköter sig din hyresgäst så är det du som står i skuld till föreningen. Tänk även på att avtala med din hyresgäst om att densamma avstår besittningsrätt till lägenheten så att det är tydligt avtalat om din hyresgäst vägrar att flytta.

Här nedan är blankett för andrahandsuthyrning, läs gärna mer om besittningsrätt och att hyra ut i andra hand på Sveriges Domstolars webbplats:

Andrahandsupplatelse-bostadsratt

Sveriges Domstolar

Port till ett bra boende