Dags att motionera

Som boende i en bostadsrättsförening har du stora möjligheter att påverka ditt boende. På föreningens årsstämma kan du påverka de beslut som tas i föreningen. Där väljs också styrelse för bostadsrättsföreningen. Styrelsen har ett stort ansvar för föreningens operativa verksamhet och fastställer också årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader. Du kan påverka vilka frågor som ska behandlas genom din rätt som medlem att lämna motioner till årsstämman. Alla motioner som lämnats in i tid behandlas av stämman och alla medlemmar har rätt att motionera i frågor de vill att stämman ska behandla.

På det senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att den 6 april fatta beslut om fysisk eller digital årsstämma samt vilket datum stämman ska hållas. Senast i slutet av juni månad ska årsstämma för BRF Frimuraren 5 ha genomförts.

Motioner kan lämnas redan nu och allra senast 8 veckor före årsstämman. Så här går det till att lämna sin motion: Du kan skriva din motion i ett mail till styrelsen@frimuraren5.se, eller skriv ett brev som du lägger i den gröna lådan i portgången. Det viktiga är att din avsändaradress är med och att ditt namn och lägenhetsnummer finns med i motionen.

Vad kan man motionera om? Allt som rör ditt boende och din bostadsrätt i fastigheten, kanske skulle du vilja motionera om ett gym i pannrummet? Eller ytterligare utrymme för cyklar, valet är fritt och det är framförallt ditt.

Alla inkomna motioner tas med i kallelsen till årsstämman där föreningen röstar ja eller nej till förslagen. Varje bostadsrätt har en röst. Så tveka inte – påverka ditt boende genom att motionera!