BRF Frimuraren 5:s första digitala årsstämma genomförd

Årsstämman genomfördes på en timme med tio digitala deltagare och 8 poströstande medlemmar i föreningen. Bra stämma i effektivt tempo som ändå medgav diskussioner om de motioner som lämnats in. Nu väntar ett konstituerande möte för den nygamla styrelsen. Även det digitalt.