Hans Gustafsson

Kommunikatör och senior projektledare inom kommunikation, specialitet konferenser, fysiska möten, interpersonell kommunikation.