Årsstämma 6 april

Onsdag den 6 april 2022 har BRF Frimuraren 5 årsstämma. Det är ännu inte bestämt om föreningen kan ha ett fysiskt möte men det är styrelsens ambition att så ska ske denna gång.

Alla medlemmar i föreningen kan nu lämna in motioner till stämman.

Då motioner enligt stadgarna måste vara inlämnade senast 8 veckor före stämman så är den 9 februari sista datum för bostadsrättshavare att lämna in motioner till årsstämman.

Att lämna in en motion innebär att påverka vilka frågor som ska behandlas på stämman, det är en rättighet som medlemmar har att lämna motioner till årsstämman. Alla motioner som lämnats in i tid behandlas av stämman och alla medlemmar har rätt att motionera i frågor de vill att stämman ska behandla.

Skriv motionen i ett mail och skicka till styrelsen@frimuraren5.se senast den 9 februari. Det är viktigt att avsändaradress är med och att namn och lägenhetsnummer finns med i motionen.

Kallelse till årsstämman kommer i slutet på februari.