16 mars sista datum för motioner

Med hjälp av ett per capsulam beslut som genomförs via mail fastlade styrelsen att datum för BRF Frimuraren 5:s årsstämma 2021 genomförs digitalt den 11 maj. Då motioner enligt stadgarna måste vara inlämnade senast 8 veckor före stämman så är den 16 mars sista datum för bostadsrättshavare att lämna in motioner till årsstämman.

Att lämna in en motion innebär att du kan påverka vilka frågor som ska behandlas på stämman, det är din rätt som medlem att lämna motioner till årsstämman. Alla motioner som lämnats in i tid behandlas av stämman och alla medlemmar har rätt att motionera i frågor de vill att stämman ska behandla.

Så här går det till att lämna sin motion: Du kan skriva din motion i ett mail till styrelsen@frimuraren5.se, eller skriv ned motionen och lägg kuvertet i den gröna lådan i portgången. Det viktiga är att din avsändaradress är med och att ditt namn och lägenhetsnummer finns med i motionen.

Styrelsen återkommer med mer information här på webbplatsen om hur den digitala stämman genomförs.