12 har poströstat inför BRF Frimuraren årsstämma 2020!

Tolv av husets bostadsrättsinnehavare har röstat på årets stämma som genomförs via poströstning på grund av Coronapandemin. Det innebär att den nya styrelsen inleder sitt arbete med att hålla årsstämman och fastställa röstningens resultat vad gäller godkännande av resultat− och balansräkning, beslut om resultatdisposition, att styrelsen får ansvarsfrihet, arvoden och att valberedningens förslag får accept. Ett konstituerande styrelsemöte genomförs efter årsstämman den 28 maj.

Vänliga hälsningar från styrelsen